Back

sound fx

Audience Add-Ons Library

Audience Add-Ons Library

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy

Audience Add-Ons Library

To biblioteka dźwiękowa będąca efektem mojej kilkuletniej pracy sound designeskiej, stanowiąca odpowiedź na niemal “egzystencjalny” problem reżyserów dźwięku, jakim jest wierne odwzorowanie reakcji publiczności w trójwymiarowej...

View Project