Back

Kontakt

    art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r

    Dane osobowe

    Przesyłając wiadomość dobrowolnie przekazujesz mi swoje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej. Wykorzystam je jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą żądać przekazania ich w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE.

    Jednocześnie masz prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy