Back

Forum Witolda Lutosławskiego

W ramach XXI Forum Witolda Lutosławskiego “Most” miałem zaszczyt poprowadzić warsztat kompozytorski zatytułowany “Twórca i jego dzieło”. Wraz z licznie zgromadzoną publicznością zastanawialiśmy się, jak mogłyby wyglądać ówczesne utwory Lutosławskiego, gdyby miał do dyspozycji aparat wykonawczy jakim dysponują współcześni kompozytorzy – mówię tu o kreowaniu dźwięku w pamięci wirtualnych systemów muzycznych – o syntezatorach, analogowo i cyfrowo tworzonych brzmieniach, które daleko wykraczają poza możliwości ludzkiego organizmu orkiestry.

Tak napisały o tym gazety:

Gościem spotkania będzie jedna z ważniejszych osobowości kompozytorskich młodszego pokolenia – Piotr Bańka. Artysta pokaże, że muzyka współczesna może być fascynująca i inspirująca. Piotrowi Bańce towarzyszyć będą soliści orkiestry symfonicznej FL, którzy pokażą proces tworzenia utworu. Słowo o muzyce przygotuje Andrzej Gładysz.
Dziennik Wschodni, 6 maja 2017

Wydaje mi się, że podczas tego prawie godzinnego warsztatu udało mi się przekonać wielu młodych ludzi do Lutosławskiego, a także zdjąć odium “nieprzyswajalności” z muzyki współczesnej, wynikające z faktu, iż jest ona zbyt rzadkim gościem w szkolnych programach edukacji muzycznej. Szkoda, bo jak mówią: jest moc!

Gospodarzem forum, które odbyło się w Lublinie w dniach 15-21 maja 2017 roku była Filharmonia im. H. Wieniawskiego.

Piotr Bańka - Warsztat kompozytorski (fragm.)

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy