Back

Podstawy Techniki Studyjnej

 

Książka ta powstała prawie dziesięć lat temu – w zamierzeniu miał to być skrypt dla moich studentów… Stopniowo jednak, w miarę “przedzierania” się przez kolejne zagadnienia związane z technologią nagraniową plik nabierał objętości, aż wreszcie pierwsze wydanie pojawiło się w sierpniu roku 2003, charakteryzując na poziomie podstawowym założenia ideowe, technologię oraz technikę pracy, zarówno w klasycznym, jak i komputerowym studio nagraniowym. Obecne drugie wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione o niezbędne elementy i zagadnienia, które w drodze rozwoju technologii nagraniowych pojawiły się od czasu pierwszej publikacji.

I tutaj zdałem sobie sprawę, że w miarę dalszego rozwoju technologii nie ma większego sensu uzupełniać książki po raz kolejny. Dlaczego? Bo to już będzie zupełnie nowa technologia, wymagająca zupełnie nowej książki…

A zatem pozostajemy przy pewnym stanie wiedzy, który jeszcze utrzymuje nas w domenie, którą opisują “Podstawy techniki studyjnej. Wprowadzenie”. Wydanie w formie e-booka jest już dostępne na Amazon.com, w formatach e-pub i mobi. Miłej lektury!

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy