Stworzyłem sygnowany bank brzmień z gatunku Ambient dla zdobywającego laury syntezatora Synplant, którego producentem jest firma Sonic Charge. Bank zawiera 99 moich ambientowych barw, wśród których są delikatne atmosfery i tła, krystaliczne leadowe brzmienia oraz ambientowe efekty. Całość gotowa do użycia "out of the box"!

Uchylam rąbka tajemnicy i poniżej prezentuje próbki kilku gotowych presetów - wszystkie dźwięki pochodzą wprost z syntezatora Synplant bez zastosowania jakiejkolwiek dodatkowej obróbki studyjnej!

Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.

  24 lutego 2012

synplant frontBank dostępny już na rynku jako dodatkowy moduł syntezatora Synplant. Szczegółowe informacje w folderze użytkownika banku.

Bank dostępny do nabycia również w moim sklepie internetowym.

Read 4307 times