niedziela, 23 marzec 2014 00:00

Podczas dokumentacji do zdjęć do teledysku Quod Tu Es Fui, a konkretnie w poszukiwaniu miejsca do nakręcenia kilku scen ze śpiewającym chórem, trafiłem do Kaplicy Tyszkiewiczów znajdującej się na przedłużeniu prezbiterium kościoła Dominikanów w Lublinie.

Z racji doskonałej akustyki kościoła i pięknego, pełnie brzmiącego pogłosu często dokonywałem tam nagrań. Kaplicę też widziałem nie raz. Utkwiła w mojej pamięci jako spowita półmrokiem ruina z obsypującymi się tynkami i odłażącą farbą, wewnątrz której stały pordzewiałe rusztowania i pomosty, na podłodze zaś walały się drewniane belki, śmieci i innej maści graty pokryte grubą warstwą kurzu. Jakież więc było moje zdziwienie gdy prowadząca mnie do niej Ela Krzemińska powiedziała, że Kaplica jest piękna...

I tak też było – Kaplica poddana generalnemu remontowi wygląda na prawdę fantastycznie. Po wejściu stanąłem jak wryty i z zapartym tchem podziwiałem odnowioną sztukaterię, obrazy i cudowną polichromię kopuły...

W 1645 roku wojewoda kijowski, Janusz Tyszkiewicz zaczął budowę kaplicy na przedłużeniu prezbiterium kościoła. Kaplica, oddzielona ołtarzem, stanowiła wówczas (i obecnie) chór zakonny. Głównym architektem kaplicy był murator lubelski Jan Cangerle. Budowę ukończono w 1658 roku, dzięki wsparciu siostry fundatora oraz kasztelana sandomierskiego Stanisława Witowskiego. Kaplica stanowi zwarty i jednorodnie przemyślany zespół architektoniczno-malarsko-rzeźbiarski, osnuty treściowo wokół mającej tam być przechowywanej relikwii Krzyża Świętego. Została wzniesiona na planie prostokąta, na wysokości tamburu kopuły przechodzącego w spłaszczony sześciobok. Dekoracje sztukatorskie bębna kopuły Kapicy Tyszkiewiczów wykonał Jan Baptysta Falconi (1654-58) - uznany za najwybitniejszego sztukatora XVII w. Polichromia kopuły kaplicy przedstawiająca Sąd Ostateczny pochodzi z 1658 r. a jej autorem jest Tomasz Jan Muszyński, malarz królewski. Pracowali z nim także malarze Krzysztof Herman i Albin Kuncewicz, których obrazy dopełniają dzieła.

Nie wiem czy nakręcimy tam sceny z chórem - sprawdzamy jeszcze kilka innych lokalizacji przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jaka by ona jednak nie była: Kaplicę warto zobaczyć na własne oczy! Na zachętę kilka zdjęć z dokumentacji...

Read 3389 times